Eltjänst

Behöver du elektriker i Umeå?
Stäng

Jag behöver elektriker nu!

Inga jobb är för små eller stora för oss. Oavsett om du vill ljussätta din fasad och trädgård eller endast behöver hjälp att byta ut ett felande uttag i ditt kontor så finns vi där. Fyll i formuläret nedan eller slå en signal så hittar vi tillsamans en lämplig tid för möte eller reparation.

Ring oss på 090-18 65 50!

Bostadsrättföreningar

Oavsett hur er bostad eller trädgård ser ut, om det är nyligen färdigställt eller äldre med karaktär så spelar ljussättningen en stor roll för hur era utrymmen och landskap upplevs av åskådaren.

Elbilsladdare

Det är viktigt att föreningen har en långsiktig plan och en tydlig policy för laddning av elbilar. Kontakta oss, vi har erfarenhet av olika lösningar.

Energibesparing

Vår målsättning är att kunna minska energiförbrukningen med så mycket som 70–90% men även att skapa en trevlig ljusupplevelse. Vi effektiviserar fastighetens ljuskällor som minskar underhållet och sänker elförbrukningen.

Entrébelysning

En entrébelysning skall vara ett välkomnande både för innehavaren och gäster. En tydlig identitetssiffra bör finnas som tydligt talar om var man är på väg – skenet från belysningen bör inte vara för intensivt eller bländande.

Larm och inpassering

Vår tillträdeskontroll med både inbrotts- och överfallslarm skapar trygga arbetsplatser, oavsett storlek.

Ljussättning

Vi delar in ljuset i olika kategorier såsom funktionsljus, trygghetsljus samt stämningsljus. Oavsett dina behov hjälper vi dig med ljussättningen till din bostadsrättsförening. Vi utför installationer med smarta ljusbilder som skapar en trygg och säker belysning i hela området.

Motorvärmare

Dagens teknik gör det möjligt att fjärrstyra motorvärmaruttag. Elförbrukningen kan debiteras direkt på användaren av uttaget.

Trapphus

Här finns det mycket att göra för att förbättra ljuset och minska elförbrukningen. Vi har många förslag för att det ska passa ert trapphus bäst.