Eltjänst

Behöver du elektriker i Umeå?
Stäng

Jag behöver elektriker nu!

Inga jobb är för små eller stora för oss. Oavsett om du vill ljussätta din fasad och trädgård eller endast behöver hjälp att byta ut ett felande uttag i ditt kontor så finns vi där. Fyll i formuläret nedan eller slå en signal så hittar vi tillsamans en lämplig tid för möte eller reparation.

Ring oss på 090-18 65 50!

Företag

Behöver du rådfråga om energibesparing? Eller har du funderingar kring larm och inpassering? Vi hjälper dig och ditt företag med det mesta inom el. 

Energibesparing

Vi effektiviserar fastighetens ljuskällor som minskar underhållet och sänker elförbrukningen. Belysning behovsanpassas med närvarodetektorer och ljusrelän.

Industriarbete

Service och underhåll av både maskiner och utrustning.

Larm och inpassering

Vår tillträdeskontroll med både inbrotts- och överfallslarm skapar trygga arbetsplatser, oavsett storlek.

Ljussättning

Arbetsmiljön och effektiviteten påverkas kraftigt av en korrekt ljusbild och rätt ljussättning oberoende på vilken arbetsplats du befinner dig på. Vi hjälper dig! Vi mäter ljus, anpassar ljuset för just er arbetsplats och utför installationen. Med effektiv belysning och senaste teknik kan vi framhäva produkter, skapa stämningsfulla miljöer som ger goda helhetsintryck.

Små el-jobb

Allt ifrån felsökningar till ombyggnationer av kontor- och produktionslokaler.

Stora el-jobb

Entreprenader med totalansvar för projektering och utförande.