Eltjänst

Behöver du elektriker i Umeå?
Stäng

Jag behöver elektriker nu!

Inga jobb är för små eller stora för oss. Oavsett om du vill ljussätta din fasad och trädgård eller endast behöver hjälp att byta ut ett felande uttag i ditt kontor så finns vi där. Fyll i formuläret nedan eller slå en signal så hittar vi tillsamans en lämplig tid för möte eller reparation.

Ring oss på 090-18 65 50!

Funktionskontroll av jordfelsbrytare

Rekommenderade tidsintervaller mellan funktionskontrollerna varierar mellan olika tillverkare och brukar vara mellan 1–6 månader.

Jordfelsbrytaren är mekanisk och kan jämföras med mekaniska maskiner. Om den inte testas med jämna mellanrum är det inte säkert att den fungerar när den behövs. Funktionskontrollen är enkel att utföra. Tryck på “Test”-knappen – jordfelsbrytaren ska då lösa ut direkt. Om du trycker upp knappen så kommer strömmen tillbaka. Om jordfelsbrytaren inte löser ut vid knapptryckningen så är den felaktig. Kontakta oss på Eltjänst 090-18 65 50 för hjälp.