Eltjänst

Behöver du elektriker i Umeå?
Stäng

Jag behöver elektriker nu!

Inga jobb är för små eller stora för oss. Oavsett om du vill ljussätta din fasad och trädgård eller endast behöver hjälp att byta ut ett felande uttag i ditt kontor så finns vi där. Fyll i formuläret nedan eller slå en signal så hittar vi tillsamans en lämplig tid för möte eller reparation.

Ring oss på 090-18 65 50!

Stickproppar och sladduttag

Stickproppar och sladduttag (skarv- och apparatuttag) blir så småningom slitna och behöver ses över eller bytas.

Att dra i sladden för att ta stickproppen ur vägguttaget är en farlig ovana. Det kan medföra att ledarna släpper från sina fästskruvar eller slits av. Nya elapparater och armaturer har i regel stickproppen fastgjuten på sladden. 

Ojordade stickproppar

Stickproppar klass 0 passar bara i ojordade vägguttag. Stickproppar klass I och II passar både i skyddsjordade och ojordade vägguttag. De platta klass II-stickpropparna kallas ibland även ”Europastickpropp”.

Jordade stickproppar

Jordade apparatuttag 

Använd alltid petskyddade uttag som minskar risken för barnolycksfall.

Jordade skarvuttag 

Ojordade skarvuttag

Ta för vana att kontrollera alla sladdar och stickproppar före varje användning.