Eltjänst

Behöver du elektriker i Umeå?
Stäng

Jag behöver elektriker nu!

Inga jobb är för små eller stora för oss. Oavsett om du vill ljussätta din fasad och trädgård eller endast behöver hjälp att byta ut ett felande uttag i ditt kontor så finns vi där. Fyll i formuläret nedan eller slå en signal så hittar vi tillsamans en lämplig tid för möte eller reparation.

Ring oss på 090-18 65 50!

Eltjänst kan hjälpa dig med ljussättning inom följande områden

Bastu

Bastubelysning med slang och fiberoptik som belysningskälla. Vi använder en belysning som inte är bländande samtidigt som den klarar bastukraven. Fiberoptik klarar värmen oberoende av värmezoner, slangen under sittlavan är godkänd att monteras under en meter. Mycket kostnadseffektiv och trevlig belysning. Denna upplevs lugnade och belyser golv och inredning bra.

Bild för ljussättning