Guider & Tips

Funktionskontroll av jordfelsbrytare

By januari 23, 2020 No Comments

Rekommenderade tidsintervaller mellan funktionskontrollerna varierar mellan olika tillverkare och brukar vara mellan 1–6 månader.

Jordfelsbrytaren är mekanisk och kan jämföras med mekaniska maskiner. Om den inte testas med jämna mellanrum är det inte säkert att den fungerar när den behövs. Funktionskontrollen är enkel att utföra. Tryck på “Test”-knappen – jordfelsbrytaren ska då lösa ut direkt. Om du trycker upp knappen så kommer strömmen tillbaka. Om jordfelsbrytaren inte löser ut vid knapptryckningen så är den felaktig. Kontakta oss på Eltjänst 090-18 65 50 för hjälp.

Leave a Reply